Profil

Murerfirmaet Poul Nørgaard Larsen er startet i 1980

Efter en forholdsvis rolig opstartsfase med 1 – 2 ansatte i de første år, kom der efterhånden gang i tingene med bl.a. nogle boligprojekter og større landbrugsbyggerier i murerfirmaet.

Vi har i alle årene udført alle mulige opgaver indenfor jord, beton, kloak og murerarbejde i Snedsted og Thisted -egnen.

Poul Nørgaard Larsen Murerfirma har hvert år opført nye huse, ligesom vi har udført landbrugsbyggerier, såvel til køer som grise efter de nyeste metoder og systemer.

Tilbygninger, renoveringer, omforandringer og reparationsarbejde har ligeledes været et fast element i vores hverdag. bl.a. skalmuring, nye tegltage, facadebehandlinger, nye badeværelser o. lign.

Noget specielt har været en del kirkebyggerier, bl.a. blev alle ydermurerne på Nørhå Kirke i Snedsted omsat i 1995.

Autoriseret kloakmester

Som et led i den systematiske opbygning af kontrolsystemer tog indehaveren i 1990 eksamen som kloakmester og fik efterfølgende den autorisation, der er nødvendig for at kunne udføre kloakarbejde – så vi nu arbejder som autoriseret kloakmester i Thisted- og Snedsted-området. Autorisationen er senest udvidet med et kvalitetssikringssystem.

Som et supplement til murerforretningen har vi igennem årene købt en del ældre huse, renoveret disse og efterfølgende afhændet de fleste igen. Vi har beholdt et enkelt, købt 1990, der indholder 3 gode lejligheder og hele tiden har været godt udlejet. I 2003 – 2004 er denne del af vores forretningsområde udvidet med 8 lejligheder på den tidligere mejerigrund i Snedsted.

I alle årene har vi primært opereret i lokalområdet her i Thy (Snedsted / Thisted ligger på Thy for de ikke lokalkendte). I 2002 var vi for første gang på udebane med murerholdet. I Egå udførte vi murerarbejdet ved en ny Aldi-forretning. Senere samme år var vi i København og udførte tilsvarende arbejde ved en Netto-forretning. Dette blev gentaget i 2003 ved Smørum og samme år var vi igen i Århus med dels en renovering af en stor villa og en stor tilbygning i Højbjerg.

Filosofien bag disse ”udflugter” er at vi er bosat i et yderområde og derfor, af og til, må være klar til at køre lidt til de gode opgaver.

Gode medarbejdere

De første år klarede vi os med at leje os ind i forskellige mere eller mindre uegnede lokaler, men i 1992 blev det for broget og vi købte derfor den nedlagte smedie, lige midt i Snedsted, hvor vi siden har haft et godt lager med tilhørende garager, frokostrum, bad- og toiletfaciliteter m.m.

Vi har gennem årene haft en fast stab af gode medarbejdere, hvilket er en forudsætning for at arbejdet kan forløbe godt.

De fleste har været ansat i en lang årrække og vi mærker heldigvis at interessen for faget er stigende, blandt andet ved at vi netop igen har ansat en lærling. Der er tidligere udlært 2 lærlinge.

Netop den stigende interesse er formentlig en følge af at opgaverne er blevet mere interessante, da kunderne igen efterspørger de håndværksmæssige fine detaljer.

Denne håndværksmæssige kunnen føler vi at besidde og forventer at kunne tilbyde såvel gamle som nye kunder mange år endnu!